Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Direktna suma vektorskih prostora

Engleski naziv: Vector spaces direct sum

Definicija:
Neka je V vektorski prostor nad F te neka su

potprostori, a L + M < V njihova suma. Kažemo da je ta suma direktna i pišemo

ako i samo ako


Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2