Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kompozicija

Engleski naziv: Composition

Definicija:
Neka su ƒ : XY i g : YZ dva preslikavanja sa svojstvom da se kodomena prvog preslikavanja podudara s domenom drugog. Tada je njima jednoznačno određeno preslikavanje

h : XZ

definirano pravilom

h (x) = g (ƒ(x))

za svaki xX. Preslikavanje h označavamo sa g ◦ ƒ.
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2