Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Adjungirana matrica

Engleski naziv: Adjoint matrix

Definicija:

Neka je

A = [aik]

kompleksna matrica tipa (m, n). Matricu

B = [bik]

tipa (n, m), definiranu s

bik = aki

nazivamo adjungirana, ili također hermitski konjugirana matrica, matrice A i označavamo s A*.


Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2