Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Invertibilna (regularna) matrica

Engleski naziv: Non-singular matrix

Definicija:
Neka je Mn skup svih kvadratnih matrica nad poljem F. Za matricu

kažemo da je invertibilna ili regularna, ako postoji matrica

takva da vrijedi

AX = XA = E

gdje je E jedinična matrica. Matricu X zovemo inverzna matrica ili inverz matrice A.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2