Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Ortogonalna matrica

Engleski naziv: Orthogonal matrix

Definicija:
Za kvadratnu matricu A kažemo da je ortogonalna ako vrijedi

AAt = AtA = E

tj. ako komutira sa svojom transponiranom matricom.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2