Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Involutorna matrica

Engleski naziv: Involutory matrix

Definicija:
Kažemo da je matrica involutorna ako vrijedi

AA = A2 = E,

tj. ako je inverzna sama sebi.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2