Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Slične matrice

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su A i B kvadratne matrice reda n, tj.

Kažemo da je matrica A slična matrici B i pišemo

ako i samo ako postoji regularna matrica

tako da vrijedi


Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2