Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Determinanta matrice

Engleski naziv: Determinant of a square matrix

Definicija:
Neka je p bilo koja permutacija skupa

a I(p) broj inverzija u toj permutaciji. Neka je A kvadratna matrica reda n.
Determinanta matrice A je

H(x)=
integral
0 infinity infinity infinity
t^(x-1)e^-tdtt^(x-1)e^-tdtt^(x-1)ee^-td t

Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2