Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Prsten

Engleski naziv: Ring

Definicija:
Uređenu trojku koja se sastoji od nepraznog skupa i dviju binarnih
operacija definiranih na tom skupu (prvu od njih standardno označavamo aditivno, a drugu multiplikativno), zovemo prsten ako su zadovoljeni ovi uvjeti:

(1) skup P je u odnosu na zbrajanje komutativna grupa,

(2) skup P je u odnosu na množenje polugrupa i

(3) dvije su operacije povezane zakonom distribucije, tj. vrijedi

Grupu zovemo aditivna grupa prstena , a polugrupu
multiplikativna polugrupa prstena . Neutralni element aditivne grupe nazivamo
nula prstena i označavamo ga standardno sa 0.

Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2