Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Svojstvena matrica

Engleski naziv: Eigenmatrix

Definicija:
Neka je A kvadratna matrica reda n nad poljem F. Tada matricu

gdje je

varijabilni parametar, a E jedinična matrica, nazivamo svojstvena matrica, ili također, karakteristična matrica za matricu A.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2