Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kut između vektora

Engleski naziv: Angle between vectors

Definicija:
Neka je U bilo koji unitarni prostor nad poljem F i

bilo koji vektori različiti od nulvektora. Broj iz intervala

takav da je


__________

nazivamo kut između vektora a i b,


Izvor:

Linearna algebra 3.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2