Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Potpuno reducibilan linearni operator

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je V vektorski prostor i

linearni operator. Ako f posjeduje netrivijalne invarijantne potprostore L,M < V tako da vrijedi

onda se naziva potpuno reducibilnim linearnim operatorom.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2