Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Invarijantni potprostori

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je V vektorski prostor,

linearni operator i L < V potprostor od V sa svojstvom da je

tj. da vrijedi

Onda kažemo da je L invarijantni potprostor obzirom na operator f, ili kraće da je L f-invarijantan potprostor od V. Restrikcija

je u tom slučaju linearni operator

koji djeluje na prostoru L i za koji kažemo da je induciran operatorom f.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2