Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Minimalni polinom

Engleski naziv: Minimal polynomial

Definicija:
Neka je A kvadratna matrica reda n nad poljem F. Neka je

polinom najnižeg stpnja u varijabli , s koeficijentima iz polja F, kojeg matrica A
poništava, tj. za koji vrijedi

Onda kažemo da je mA jedan minimalni polinom za matricu A, a pripadnu jednadžbu

nazivamo minimalna jednadžba matrice A.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2