Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Karakteristični polinom

Engleski naziv: Characteristic polynomial

Definicija:
Neka je A kvadratna matrica reda n nad poljem F i matrica

njezina svojstvena matrica. Determinanta matrice C

je polinom n-tog stupnja u varijabli , s koeficijentima iz polja F,

kojeg nazivamo karakteristični ili svojstveni vektor matrice A. Pripadnu jednadžbu

nazivamo karakteristična ili svojstvena jednadžba za matricu A.
Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2