Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Centralna simetrija

Engleski naziv: Central symmetry

Definicija:
Neka je U unitarni prostor nad poljem F. Operator

dan sa

zovemo centralna simetrija.
Izvor:

Linearna algebra 3.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Definicija:
Neka je OM točka ravnine M. Centralna simetrija sO : MM je bijekcija definirana na sljedeći način.

Ako je TM, a T' = sO(T), onda je O polovište dužine T T' .

Izvor:

Elementarna matematika 1, Boris Pavković, Darko Veljan, Zagreb, 1992.

Font 1 Font 2