Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Izomorfizam unitarnih prostora

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su U i V unitarni prostori nad poljem F, a

unitarni operator. Kažemo da je u izomorfizam unitarnih prostora ako je bijekcija.

Za unitarne prostore U i V nad istim poljem kažemo da su unitarno izomorfni i pišemoako postoji bar jedan izomorfizam unitarnih prostora s U u V.
Izvor:

Linearna algebra 3.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2