Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Involutorni operator

Engleski naziv: ???

Definicija:

Neka je U unitarni prostor nad poljem F. Za linerani operator h:U → U kažemo da je involutoran, ako za njega vrijedi

h2=e

gdje je e:U→U identiteta.


Izvor:

Linearna algebra 3.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2