Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Nilpotentna matrica

Engleski naziv: Nilpotent matrix

Definicija:
Matrica A je nilpotentna ako postoji prirodni broj k takav da je

Ak = 0.


Izvor:

Linearna algebra 3.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2