Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Nilpotentni operator

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je U unitarni prostor nad poljem F,

linearni operator. Za operator f kažemo da je nilpotentan ako postoji prirodan broj k takav da je

gdje je n nuloperator.
Izvor:

Linearna algebra 3.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.


Font 1 Font 2