Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Antiizomorfizam vektorskih prostora

Engleski naziv: ???

Definicija:

Neka su U i V kompleksni vektorski prostori. Bijektivni linearni operator f:U → V nazivamo antiizomorfizam, ako vrijedi

f( αA + βB ) = αf(A) + βf(B), ∀&alpha,β ∈C, ∀A,B ∈U.


Izvor:

Linearna algebra 2.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2