Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Klasa ekvivalencije

Engleski naziv: Equivalence class

Definicija:
Neka je ∼ relacija ekvivalencija definirana na skupu X , a xX bilo koji element. Neka je sa C(x) ⊂ X podskup od X , koji se sastoji od svih elemenata iz X koji su ekvivalentni s x , tj.

C(x) = { yX: yx }.

Kažemo da je C(x) klasa ekvivalencije određena elementom xX.
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2