Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Niz

Engleski naziv: Sequence

Definicija:
Niz u skupu A je preslikavanje

sa skupa prirodnih brojeva u skup . Ta se funkcija označava s

ili sa

ili

Element an nazivamo opći ili n-ti član niza.
Izvor:

Matematička analiza 1, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.


Font 1 Font 2