Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Dijametar skupa

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (X, d) metrički prostor i

neki njegov podskup. Dijametar skupa A definira se kao


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2