Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Podniz

Engleski naziv: Subsequence

Definicija:
Neka je X metrički prostor i neka je

neki niz. Podniz niza f je svaki niz oblika

neka strogo rastuća funkcija, tj. takva funkcija da je u(i) < u(j) čim je i < j, a označava se s (Pkj)j.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2