Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Cauchyev niz

Engleski naziv: Cauchy sequence

Definicija:
Za niz (Pk)k u metričkom prostoru (X, d) kažemo da je Cauchyev niz ako za svaki realni broj

postoji prirodan broj k0 takav da za sve

za koje je

vrijedi


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2