Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Lebesgueov broj pokrivača

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (X, d) metrički prostor, a pokrivač skupa

Broj > 0 (ukoliko postoji) takav da za svaki podskup

za koji je diam A , postoji

takav da je

zove se Lebesgueov broj pokrivača

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2