Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Particija jedinice podređena pokrivaču

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (X, d) metrički prostor, a = (U1,..., Un) konačan otvoren pokrivač
metričkog prostora X. Za familiju

neprekidnih realnih funkcija

kažemo da je particija jedinice podređena pokrivaču ako je

(1)       

(2)

_____________
  

Skup supp , zatvarač skupa na kojem funkcija poprima vrijednosti različite
od 0, naziva se nosač funkcije

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2