Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Parcijalna derivacija funkcije u točki

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoren skup, a

preslikavanje diferencijabilno u

Neka su e1,..., en vektori standardne ortonormirane baze u . Broj  

_______________________

zove se parcijalna derivacija po j-toj varijabli funkcije f u točki P0 i označavamo ga s


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2