Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Jakobijeva matrica preslikavanja

Engleski naziv: Jacobian matrix

Definicija:
Neka je

otvoren skup, a

preslikavanje diferencijabilno u

Matrica


______________
 

koja u i-tom retku i j-tom stupcu ima parcijalnu derivaciju i-te koordinate funkcije po j-toj varijabli, zove se Jacobijeva matrica preslikavanja f u točki P0.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2