Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Derivacija funkcije duž vektora

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoren skup, a

funkcija diferencijabilna u točki

i neka je

diferencijal funkcije f u točki P0. Neka je

vektor. Broj Df(P0)(V) zove se derivacija funkcije f u točki P0 duž vektora V i označava se s


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2