Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Derivacija funkcije u smjeru vektora

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoren skup, a

funkcija diferencijabilna u točki

i neka je

diferencijal funkcije f u točki P0. Neka je

vektor te

derivacija funkcije f u točki P0 duž vektora V. Derivacija duž jediničnog vektora


____

zove se i derivacija u smjeru vektora V.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2