Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kvadratni funkcional

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

neprekidna funkcija za koju vrijedi

 

Tada se funkcija k naziva kvadratni funkcional n

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2