Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Implicitno definirana funkcija

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

funkcija dvije varijable. Ukoliko za svaki

postoji jedinstveni y takav da je F(x, y) = 0, onda dobivamo funkciju

takvu da je F(x, f(x)) = 0 za sve x iz S. Tada za funkciju

kažemo da je implicitno definirana preslikavanjem F.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2