Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Parcijalni diferencijal preslikavanja u točki

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoren skup, a

preslikavanje. Neka je N = (P, Q) oznaka za točku iz gdje su

   

Ako postoji linearni operator

takav da je  

______________________________________

 

onda kažemo da f ima parcijalni diferencijal po P, ili po prvih n varijabli u točki
(P0, Q0). U tom slučaju linearni operator označavamo s DPf(P0, Q0). Analogno se definira parcijalni diferencijal DQf(P0, Q0). po varijabli Q, odnosno zadnjih m varijabli.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2