Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Difeomorfizam

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su

otvoreni skupovi. Za bijekciju

kažemo da je difeomorfizam ako su f i f-1 diferencijabilna preslikavanja klase C1.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2