Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Kritična točka funkcije

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

otvoren skup, a

diferencijabilna funkcija. Za točku

kažemo da je stacionarna ili kritična točka funkcije f, ako je Df(P0) = 0, tj. ako je


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2