Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Negativno definitna kvadratna forma

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

kvadratna forma. Kažemo da je q pozitivno definitna, ako je

(1)   

(2)    q(H) = 0 ako i samo ako je H = 0.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2