Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Polugrupa

Engleski naziv: Semigroup

Definicija:
Neka je (X, ·) grupoid. Ako binarna operacija · ima svojstvo asocijativnosti kažemo da je
(X, ·) asocijativni grupoid ili polugrupa.
Izvor:

Linearna algebra 1.dio, dr.Krešimir Horvatić, Zagreb, 1999.

Font 1 Font 2