Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Lokalni ekstrem funkcije

Engleski naziv: Local or relative extremum of a function

Definicija:
Za realnu funkciju

kažemo da ima lokalni ekstrem u točki

ako je vrijednost f(P0) lokalni maksimum ili lokalni minimum funkcije f na skupu S.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2