Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Pozitivno semidefinitan niz

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je a1,..., ar konačan niz realnih brojeva koji nisu svi jednaki 0 i neka je

Kažemo da je niz a1,..., ar pozitivno semidefinitan ako je


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2