Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Negativno definitan niz

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je a1,..., ar konačan niz realnih brojeva koji nisu svi jednaki 0. Kažemo da je niz a1,..., ar negativno definitan ako je


Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2