Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Niz sedlastog tipa

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je a1,..., ar konačan niz realnih brojeva koji nisu svi jednaki 0. Kažemo da je niz a1,..., ar sedlastog tipa ako je nije niti pozitivno semidefinitan niti negativno semidefinitan.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2