Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Zatvoreni pravokutnik

Engleski naziv: Closed quadrilateral

Definicija:
Neka su


 

Produkt segmenata

zovemo zatvoreni pravokutnik.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2