Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Donja Darbouxova suma funkcije na pravokutniku

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I zatvoreni pravokutnik

Za ograničenu funkciju

i razdiobu pravokutnika I označimo

m := m(f) := inf f(I),
mij := mij(f) := inf f(Iij), i = 1,..., k, j = 1,..., l,

gdje su I ij pravokutnici dobiveni razdiobom pravokutnika I.

Donja Darbouxova suma za funkciju f s obzirom na razdiobu je broj

gdje je

površina skupa I ij.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2