Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Gornji Riemannov integral funkcije na pravokutniku

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I zatvoreni pravokutnik

Neka je

ograničena funkcija. Neka je za proizvoljnu razdiobu pravokutnika I
pripadajuća gornje Darbouxova suma označena sa

Broj

 _


zovemo gornji Riemannov integral funkcije f.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2