Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Riemannov integral funkcije na pravokutniku

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je I zatvoreni pravokutnik

Za funkciju

kažemo da je integrabilna u Riemannovom smislu ili R-integrabilna na pravokutniku I, ako je donji Riemannov integral jednak gornjem Riemannovom integralu funkcije f, tj. 
_

 _

U tom se slučaju ta zajednička vrijednost zove Riemannov integral funkcije f na pravokutniku I ili dvostruki integral i označava se s


   
   

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2