Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Oscilacija funkcije u točki

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je (X, d) metrički prostor. Za ograničenu funkciju

točki

i broj

definiramo brojeve

Oscilacija funckije f u točki P0 definira se kao broj
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Definicija:
Neka je Ω ⊆ otvoren skup. Kažemo da funkcija ƒ : Ω → ima prekid prve vrste u točki c ∈ Ω ako u točki c ƒ ima lijevi ƒ (c-) i desni ƒ (c) limes, ali su oni različiti. Broj ƒ (c+) - ƒ (c-) zovemo skok funkcije ƒ u točki c, a najveći od brojeva

|ƒ (c+) - ƒ (c-)|, |ƒ (c+) - ƒ (c)|, |ƒ (c-) - ƒ (c)|

zovemo oscilacija funkcije u točki c i označavamo s ω( ƒ, c).
Izvor:

Matematička analiza 2, Svetozar Kurepa, Zagreb, 1997.

Font 1 Font 2