Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Funkcija definirana integralom

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka je

zatvoreni pravokutnik. Neka je

funkcija takva da su funkcije

R-integrabilne na za svaki

Tada je s

dobro definirana funkcija

Za nju kažemo da je funkcija definirana integralom ili da je integral ovisan o parametru.
Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.


Font 1 Font 2