Logo
Home Upute Indeks pojmova Popis izvora Marin Getaldić O nama
  Engleski   

Razdioba n-pravokutnika

Engleski naziv: ???

Definicija:
Neka su


 

Razdioba n-pravokutnika

je uređena n-torka

gdje je

i0 iki    

razdioba segmetanta . Za multiindex j = ( j 1, . . . , j n ) pripadni
n-pravokutnik označavamo sa

1j1-1 1j1 njn-1 njn

Skup svih razdioba pravokutnika I označavamo sa

Izvor:

Matematička analiza 3, Šime Ungar, Zagreb, 1994.

Font 1 Font 2